'

I NA VAŠEM OBRÁZKU ZÁLEŽÍ !!!

O Soutěži

 VYHLAŠOVATELÉ PROJEKTU:    
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Rada seniorů České republiky

 

POPIS PROJEKTU:

Projekt "Šťastné stáří očima dětí" je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti od předškolního věku do 15 let.

Výtvarná soutěž nese jedno téma, šťastné stáří, které budou mít děti za úkol ztvárnit a uchopit ve výtvarných dílech. Smyslem projektu je podívat se dětskýma očima na stáří a stárnutí a zjistit, jak je vnímají či jak by si je představovaly.

O vítězích soutěže rozhodne odborná porota, ve které zasednou odborníci, zástupci vyhlašovatelů a partnerů projektu. Garanci nad soutěží přijal a předsedou odborné poroty bude akademický malíř Kristian Kodet. Odborným garantem pro hodnocení prací fotografických bude fotograf prof. Mgr. Jindřich Štreit. Porota bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň; u fotografií především nápad.

Soutěž Šťastné stáří očima dětí  má také speciální kategorii – Cenu veřejnosti. Jejím vítězem se stane autor či autorka výtvarného díla, které získá nejvíce hlasů prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.stastne-stari.cz, kde budou všechna díla dětí zveřejněna.

Výsledkem hodnocení tak bude vyhlášení 5 nejlepších výtvarných prací vybraných odbornou porotou v každé ze 3 věkových kategorií (kresba, malba), 5 prací v kategorii pro děti se zdravotním postižením, 3 vítězných prací v kategorii fotografické, 3 nejlepších prací v kategorii Tvoříme společně a vítězná práce, která vzejde z veřejného hlasování na webových stránkách. Jejich autoři a  autorky budou pozváni společně se svými učiteli či rodiči ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční v říjnu 2019 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb České republiky. Vítězná výtvarná díla budou vyvěšena v prostorách vyhlašovatelů soutěže. Z nejlepších příspěvků autorů bude uspořádána putovní výstava, která bude instalována na různých místech po celé České republice. Ostatní díla budou distribuována v domovech pro seniory a v domech s pečovatelskou službou.

Projekt bude po dobu realizace doprovázen efektivní mediální kampaní, která se zaměří nejen na výtvarnou soutěž, ale i na stáří jako nezbytnou součást života a jeho vnímání veřejností.

 

CÍLE PROJEKTU:
 • Pozitivní medializace stáří jako plnohodnotné etapy lidského života
 • Odstraňování stereotypů a předsudků široké veřejnosti o stáří;
 • Přivést děti k zamyšlení se nad stárnutím a prostřednictvím výtvarných děl poznat jejich vnímání starší generace;
 • Přispět k propojení generací (vzájemné si předávání životního elánu
  a zkušeností);
 • Navázání spolupráce škol a poskytovatelů sociálních služeb na regionální či místní úrovni

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:
 • Předškolní děti, žáci základních škol a víceletých gymnázií do 15 let
 • Děti se zdravotním postižením do věku 15 let
 • Senioři (uživatelé sociálních služeb na místní nebo regionální úrovni)
 • Široká odborná i laická veřejnost