'

I NA VAŠEM OBRÁZKU ZÁLEŽÍ !!!

Slovo prezidenta APSSČR

 

Šťastné stáří očima dětí se již stalo tradiční celorepublikovou výtvarnou soutěží. Více než 1 000 výtvarných prací, které každoročně do soutěže přicházejí, znázorňuje v různých podobách život babiček a dědečků tak, jak jej vidí ti nejmladší. Tato soutěž proměňuje mezigenerační dialog z pouhé fráze na něco reálného a krásného zároveň.

Děkujeme všem, kteří se loňského ročníku soutěže zúčastnili. Věříme, že i letos se budou děti rády zamýšlet nad tím, co pro ně prakticky znamená stáří, jakou moudrost, jistotu, obohacení a lásku pro ně ztělesňují jejich prarodiče a další blízcí, a budou se chtít o tento vztah podělit prostřednictvím svého obrázku nebo fotografie.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
prezident APSS ČR